Prima pagina

Schimbati anotimpul

Comisiile de Lucru

 

Componenta comisiilor pe domenii de activitate, din cadrul Consiliului Local al comunei Icusesti

1. Comisia pentru dezvoltare economică-financiară, buget, finante,administrarea domeniului public si privat al comunei,agricultura,gospodarie comunala, protectia mediului, servicii si comert din care fac parte:

 

 

Numele si prenumele

 

 

Turturică  Constantin

Dănilă Constantin

Zalatu Laurențu

Busuioc Petru - Radu

Manolache Vasile 

 

 

2. Comisia pentru învăţământ, sănătate, cultura, protectie sociala, activitati sportive si de agrement  din care fac parte

 

 

Numele si prenumele

 

 

Antăl Elena

Michiu Dragoș-Florin

Levărdă Anca Maria

Ichim Constantin-Sorin

Draga Petrea 

 

 

3. Comisia pentru administratie publică locala, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetătenilor din care fac parte:

 

 

Numele si prenumele

 

 

Coșnete Clement

Cimpoeșu Pavel

Roșu Vasile-Dan